More info
Our instagram

Sistemi i rezervimit eshte nje sistem online qe ofron nje platforme vecanerisht per te menaxhuar rezervimet e komplekse sportive. Nje sistem i tille u mundeson klienteve te kryejne transaksione per rezervime online nepermjet aplikacioneve mobile (iOS & Android).

Aplikacionet celulare mund te kete ndikim te madh ne menaxhimin e te ardhurave dhe ne konceptin e zbatimit te strukturave te çmimeve. Ky sistem efektiv rezervimi perdor teknologjine me te fundit per te lejuar komplekset sportive qe te fitojne nje avantazh konkurrues mbi rivalet e tyre dhe te mbeten ne balle te tendencave ne zhvillim. Ky sistem do tu sherbeje atyre per te kontrolluar te gjitha rezervimet qe vijne nga burime te ndryshme ne nje sistem te vetem kontrolli, shperndajne klientet e tyre ne menyre te favorshme ne kanale te ndryshme dhe te analizojne kontributin qe çdo kanal shites ofron per te ardhurat, duke identifikuar ato me efikase.

Sistemi merr parasysh edhe abonime te permuajshme per klientet e perhershem te cilet jane te interesuar, duke u mundesuar atyre besnikeri akoma me te larte.Avantazhet dhe perfitimet ekonomike


Te paturit nje sistem online do ju sherbeje personelit tuaj që jo vetëm të kryeje rezervime dhe te shtoni informacione, por edhe t'i shihni këto detaje në të gjithë kompjuterët në të njëjtin sistem 24/7. Kjo do të eliminojë problemet e rezervimit dhe konfuzionin dhe në të njëjtën kohë do t'ju mundësojë të shihni se kur është sezoni juaj i zënë dhe kur klientet kanë tendencë te rezervojne me rralle.

Sistemi i menaxhimit te rezervimit siguron një mekanizëm efektiv që nuk lejon që dy kliente të rezervojnë të njejtin vend apo ne te njëjtën kohë, gjë që e bën procesin e rezervimit më efikas.

Identifikimi i klienteve dhe krijimi i marrdhenieve te ngushta me ta eshte shume thelbesor, prandaj lind nevoja e nje mjeti te besueshem si ky sistem.

Gjithashtu edhe nëse keni komplekse sportive te ndryshme në të gjithë globin, ju do të jeni në gjendje të lidhni të gjitha me një sistem të vetëm qendror rezervimit online në mënyrë që të shihni cdo detaj pa marrë parasysh distancën.

Contact Us

Make
an
offer

Reach out to us if you're interested about one of the products or services we offer.

ContactClick Me Contact